Läderkunskap

Konsten att garva läder

Garvning är en konst i att bevara och förbättra lädrets egenskaper

Saltning. Huden är en naturlig råvara som lätt bryts ned av bakterier och då blir obrukbar, därför är det viktigt att direkt efter slakt kortsiktigt bevara huden genom att salta, torka eller frysa den. Därefter börjar själva garvningsprocessen . . .

Smutsvek – Tvättning

Huvudvek – Återfuktning

Kalkning – Huden sväller och håret avlägsnas med hjälp av t ex Natriumsulfid.

Skavning – Skaver bort hinnor och köttrester samtidigt görs en renskärning och partimärkning av hudarna.

Överhud – Narvsida

Underhud – Spaltsida

Avkalkning – Kalkrester avlägsnas

Pyrning – Rengöring av huden

Pickling – Sänkning av PG-värdet

Förgarvning – Konservering av huden

Garvning 

Pressning – Tar ur vattnet och slätar ut huden

Falsning – Finjustering av färdigmått

Blekning – Tar bort järnfläckar och bleker huden

Neutralisering – Höjer PH-värdet för att få fetterna att tränga in

Eftergarvning – Fyller lösa partier i huden

Licker – Återställer fettet i huden

Fixering – Sänker PH-värdet för att binda fetterna

Utsättning – Hudarna töjs och slätas ut från rynkor och veck, samtidigt pressas vattnet ut ur lädret

Torkning – Lädret hängs eller spikas upp, torkas till hälften

Riktning – Lädret slätas ut före sluttorkning

Sluttorkning – Torka till ca 15-18% fuktighet

Dynavacen – Lädret sträcks ut med hjälp av en vackumpress, den återställer ytan för att minska töjbarheten i färdig produkt

Renskärning – Renskär hudar och sorterar i olika kvalitéer

Finish – För att förbättra lädrets utseende och för att skydda lädret under användningen

Mätning – Mätning av hudarnas yta

Text hämtad från Tärnsjö Garveri