Kursplan Läderkunskap

5 YH-poäng, 1 vecka

Mål för kursen

Kursen ska ge kunskap om:
Garvningsmetoder ur ett historiskt perspektiv.
Djurhudens uppbyggnad.
Från vilka djurgrupper vi använder hudar.
Djurhudars olika skador och kvalitéer.
Välja läder- och skinnmaterial till olika produkter.

Innehåll

Skriftlig och muntlig information om läder och garvning. Användningsområden för olika lädersorter samt produkter. Hudens uppbyggnad. Från slakt till färdigt läder. Teoretisk kunskap att vid utskärning av material, utnyttja en läderhud ur ekonomiska och kvalitetsmässiga aspekter.

Genomförande

Teoretisk undervisning i lektionssal.