Utbildning

Yrkeshögskoleutbildning Sadelmakare

129 veckor (645 YH-poäng)

.

Vi har antagning till utbildningen 2 gånger/år, i januari och augusti.

Vårterminen: 23 veckor, 115 YH-poäng
Höstterminen: 20 veckor, 100 YH-poäng

Sadelmakeriskolan startade 1993 och har sedan dess utbildat sadelmakare.

Utbildningen sker i skolform blandad med Lärande i arbete (LIA) 25% av utbildningen. Teori och praktiska övningar varvas vid den egna arbetsbänken. Vi arbetar i ändamålsenliga, stora och ljusa lokaler, där hantverkskänslan sitter i väggarna.

25 % av utbildningen sker ute på företag i form av LIA. Fyra perioder om 8 veckor, där byte av företag för varje ny period sker.

Studerande får möjlighet att möta företagare, kunder, leverantörer och framför allt ta del av småföretagarandan. Företaget får en hantverkare som är mitt i eller i slutet av sin utbildning, som kan tillföra företaget sin resurs i form av arbete i befintlig produktion.

Yrkeshögskoleutbildning Sadelmakare är avgiftsfri.
Använd CSN-blankett 2401M A vid ansökan om studiemedel.

OBS: utbildningen har inte skollov som t.ex. sportlov eller påsklov. Vi utnyttjar alla 43 veckor/år till utbildning.

EXAMEN

Yrkeshögskoleexamen – Sadelmakare inom hästsport

Yrkeshögskoleexamen – Sadelmakare inom bilsadelmakeri

Utbildningen avslutas med en  Yrkeshögskoleexamen, alla ingående kurser måste vara avslutade med lägsta betyget godkänt i varje kurs.

Om inte alla kurser är avslutade eller icke godkända kan inte Sadelmakeriskolan utfärda examensbevis. I detta fall utgår ett utbildningsbevis.