Kursplan Examensarbete inom bilsadelmakeri

Mål för kursen

Kunna utföra ett examensarbete med för branschen godkända krav som visar de kunskaper och erfarenhet av hantverksteknik som införskaffats från tidigare delkurser i utbildningen.
Kursen skall visa att den studerande självständigt kan välja material, teknik och arbetsmetoder.
Kunna planera arbetet tidsmässigt.
Kunna utföra en arbetsbeskrivning med för- och efterkalkyl.
Kunna utföra mallar och ritningar till hantverksarbetet.

Innehåll

Den studerande ska utföra ett examensarbete med de kriterier som gäller för branschen vid gesällarbete.
Examensarbetet ska dokumenteras i text med materiallista, leverantör och mängd. Tidsåtgång för arbetet. Mallar, ritningar eller skisser bifogas.

Genomförande

Praktiskt arbete samt dokumentation utförs i skolans lokaler.