Kursplan LIA 3

Lärande i arbete (LIA) – 40 YH-poäng, 8 veckor

Mål för kursen

Den studerande ska efter avslutad kurs ha:
Deltagit i LIA företagets dagliga verksamhet i moment som; nyproduktion/reparation, hand/maskinsömnad genom att använda förekommande maskiner och verktyg, med skicklighet som krävs för att leverera kvalitativa och kommersiellt gångbara produkter.
Fört loggbok där man specificerat produkt, teknik, material, verktyg och maskiner som använts, samt skrivit en kommentar om arbetet.
Följt företagets arbete under åtta veckor och skriftligen beskrivit kvalitetskontroll, kvalitetsutveckling och kompetensutveckling på företaget samt återgett dessa med egna reflektioner.

Huvudsakligt innehåll

LIA på företag. Den studerande ska fungera som en i arbetslaget och utföra tilldelade arbetsuppgifter med stor självständighet i de på LIA platsens förekommande arbeten.

Genomförande

Den studerande deltar, med handledning, i företagets arbetsuppgifter och för dagligen loggbok där arbetsuppgifterna dokumenteras och utvärderas löpande tillsammans med LIA handledaren på företaget.

Mer info om LIA finns här.