Kursplan Sadelmakeri C

250 YH-poäng, 50 veckor

Behörighet till kursen – genomgången kurs B, Grundteknik, eller validerade likvärdiga kunskaper.

Mål för kursen

Kursen ska bredda och fördjupa kunskaperna inom hantverksteknik, för kvalificerade arbeten inom sadelmakaryrket.
Kursen ska bredda och fördjupa kunskapen i materialval, arbetsmetoder och planering av ekonomin i ett större hantverksarbete.
Kursen ska bredda och fördjupa kunskapen att bedöma färdig hantverksprodukt ur estetiska och kvalitetsmässiga synpunkter.
Kursen ska bredda och fördjupa kunskapen att bedöma materialval till hantverksprodukt.
Kursen ska ge kunskap om säkerhetstänkande vid slitage och säkerhetsaspekter i produkt.

Innehåll

Tillverkning av arbeten med högre svårighetsgrad. Kvalitetskraven ökar under kursens gång och fördjupas i valet av material, arbetsmetod och estetiskt kunnande. Förbereda och uppgradera hantverksteknikerna inför examensarbetet.

Genomförande

Utbildning och utförande av arbetsuppgifter sker vid den egna arbetsbänken i kombination med teoretisk och praktisk undervisning av instruktör.