CSN och kostnader

CSN Studiemedel

Sadelmakare (3 år) Yrkeshögskoleutbildning

Utbildningen Sadelmakare 41 veckor/år. För utbildning på Yrkeshögskola motsvarar 5 YH-poäng en veckas heltidsstudier. 23 veckor vårtermin (115 YH-poäng), 18 veckor hösttermin (90 YH-poäng).

5 YH-poäng/vecka

Läs mer på CSNs hemsida.

Kostnader för material under utbildning

Ingen undervisningsavgift tas ut på denna utbildning.

Den studerande betalar material till egna produkter. Kostnaderna kan variera beroende på vad den studerande önskar tillverka. Kontakta skolan så kan vi ge mer information på specifika produkter.

En liten kostnad för lärverktyg är det enda som måste köpas (500-700:-)

Tänk på att kostnad för dubbelt boende och resor i samband med LIA kan tillkomma.