Kurser

I utbildningen Sadelmakare ingår följande kurser

Sadelmakeri A, Grundkurs teknik, 18 veckor (90 YH-poäng)
Grundkurs inom teknikdelarna för sadelmakeriyrket.

Sadelmakeri B, Grundkurs, 14 veckor (70 YH-poäng)
Tillverkning av mindre arbeten där teknikerna från Grundkurs A praktiseras i kundanpassade arbeten. Materialkunskap ingår.

Sadelmakeri C, 50 veckor (250 YH-poäng)
Tillverkning av större arbeten med högre svårighetsgrad. Teknik, utformning, säkerhet, materialval i kundrelaterade arbeten. Fria arbeten inom ramen för utbildningen.

Lärande i arbete (LIA), 4 x 8 veckor (160 YH-poäng)
Yrkespraktik hos företag inom branschen. Utföra arbeten på för LIA-företaget förekommande arbeten. Läs mer om LIA här.

Läderkunskap, 2 veckor (10 YH-poäng)
Yrkespraktik på Tärnsjö Garveri, garvningsprocessen. Från nedsaltade hudar till färdiggarvat och färgat läder. Läderkunskap med styrkor, svagheter och skador på hudar. Olika typer av djurhudar och användningsområdet för dessa.

Selkunskap, 1 vecka (5 YH-poäng, för sadelmakare inom hästsport)
Selar historiskt och nutid. Säkerhet och utförande. Användning av arbetsselar, finselar och travselar.

Sadelkunskap: engelsk sadel, 1 vecka (5 YH-poäng, för sadelmakare inom hästsport)
Sadelns olika delar och uppbyggnad. Material och bommar. Sadelinpassning.

Projektarbete för bilsadelmakare, 2 veckor (10 YH-poäng, för bilsadelmakare)
Projektarbetet ska innehålla produkt inom yrket samt faktaredovisning inom valt område. Skriftlig dokumentation i text och bild innehållande problemlösning. (Valbar enbart för inriktningen bilsadelmakare, då utgår Sadelkunskap och Selkunskap)

Småföretagande, 3 veckor (15 YH-poäng)
Företagsekonomi, bokföring och bokslut. Skatter och avgifter i eget företagande. Budgetarbete. Försäljning mot privatperson kontra företag. Marknadsföring för småföretagare. Bok ”Starta och driva företag” förmedlas av skolan till inköpspris.

Examensarbete, 8 veckor (40 YH-poäng).
Avslutande kurs i utbildningen. Examensarbetet skall vara slutfört inom åtta veckor. Arbetet skall vara av sådan art att det kunskapsmässigt visar hantverksskicklighet i yrket. Självständigt utfört arbete. Dokumentation av examensarbetet. Bilder, arbetsbeskrivning, kalkyler, ritningar samt mallar ska bifogas arbetet. Examensarbetet kan även användas för en gesällgranskning, om svårighetsgraden och teknikerna uppfylls.

Betyg

Betyg som används i varje kurs: IG, G eller VG

Alla ingående kurser måste vara avslutade med betyget godkänt i varje kurs, för att erhålla Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen. Med andra ord så kan en studerande både erhålla yrkeshögskoleexamen samt Gesällbrev inom yrket!