Kursplan Småföretagare

15 YH-poäng, 3 veckor

Mål för kursen

Kursen ska ge kunskaper om ekonomi och skatter för ett litet företag.
Kursen ska ge grundläggande kunskaper i marknadsföring.
Kursen ska ge kunskaper om affärsidé.
Kursen ska ge kunskaper om lagar vid försäljning.
Kursen ska ge grunderna för bokföring.

Innehåll

Affärsplanens betydelse.
Småföretagets ekonomi – budget, kalkylering, kapitalbehov, finansiering, företagsform.
Enkel bokföring – bokföringslagen. Skatter och moms. Lagar och regler som påverkar förutsättningar för företagande. Marknadsföring för ett litet företag – direktreklam, PR, Internet, kundvård varumärke.
Att göra affärer mot privatpersoner kontra företagare – konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen och köplagen.
Enkel bokföring med bokföringsuppgifter.

Genomförande

Teoretisk kurs i lektionssal blandad med hemuppgifter. Hemuppgifterna redovisas för lärare.
Kursen avslutas med teoretiskt prov.