Kursplan Sadelmakeri B

Grundkurs – 70 YH-poäng, 14 veckor

För behörighet till kursen – kravet Godkänd (G) kurs Sadelmakeri A, Grundkurs teknik

Mål för kursen

Kursen ska ge utökade kunskaper i hantverksteknik, som avspeglar sig i utförda hantverksarbeten.
Kursen ska ge kunskap i att använda ett yrkesspråk.
Kursen ska ge ett kvalitetstänkande.
Kursen ska bredda kunskaperna om materialens egenskaper och lämplighet.
Kursen ska ge kunskap i för- och efterkalkylering.

Innehåll

Tillverka hantverksprodukter där tekniker från kurs Sadelmakeri A, Grundkurs teknik utförs på ett för produkten utmärkt sätt. Svårighetskraven stiger under kursens gång. Arbeta med förkalkyl och efterkalkyl.

Genomförande

Utbildning och utförande av arbetsuppgifter sker vid den egna arbetsbänken i kombination med teoretisk och praktisk undervisning av instruktör.