Kursplan Garvningskunskap

5 YH-poäng, 1 vecka

Mål för kursen

Kursen ska ge kunskap om garvning. Från leverans av djurhudar till färdiggarvat läder.

Innehåll

Kursen startar med en lektion där information om garvning sker. Därefter fyra dagars obligatorisk LIA inom garvningsprocessen fram till ytbehandling av läder.