Kursplan Sadelmakeri A

Grundkurs teknik – 90 YH-poäng, 18 veckor

Mål för kursen

Kursen skall ge kunskap om hantverksteknik-, material-, maskin- och verktygskännedom för yrket.
Kursen ska ge en orientering om arbetsmiljö, ergonomi och säkerhet.
Kursen ska ge branschinformation för det valda hantverket.
Kursen ska ge kunskap om beräkningar av material.

Innehåll

Grundkurs inom teknikdelarna för sadelmakeriyrket. Iordningställande av handverktyg som används vid utförande av de olika teknikerna inom yrket. Prova på olika typer av lädermaterial samt kombinera läder med andra material, såsom tyg och vinyl i hantverksprodukt. Arbeta med olika typer av lim och färgprodukter.

Genomförande

Utbildning och utförande av arbetsuppgifter sker vid den egna arbetsbänken i kombination med teoretisk och praktisk undervisning av instruktör.