Lärande i arbete (LIA)

25% av utbildningen är Lärande i arbete (LIA). Uppdelat på fyra kursperioder om 8 veckor på varje företag.

2 x 8 veckor förläggs till termin 3
2 x 8 veckor förläggs till termin 5

Fördelarna med LIA är många. Du får kontakt småföretagare som bedriver verksamhet inom yrkesområdet. Du får arbeta med på företaget förekommande produkter. Arbeta i företagets maskinpark och använda företagets produktmaterial, som kan variera från företag till företag. Se olika arbetsmiljöer. Se hur företagen marknadsför sig och hur kundkategorin ser ut.

Företaget du har LIA på kan vara din framtida arbetsgivare, den dag utbildningen är klar.

Som student är du aktiv i planeringen av din LIA utifrån kursplan, egna ambitioner är viktiga.

Var du gör dina LIA-perioder kan därför variera, men bör förläggas så att du uppnår en bredd/fördjupning inom ditt yrkesområde.

LIA bedrivs med utvalda företag inom yrket sadelmakare och bilsadelmakare i Sverige och våra grannländer.

Praktik utomlands kan förekomma men det krävs språkkunskaper inom respektive lands språk för att tillgodogöra sig LIA-perioden.

Den studerande ska aktivt delta i planeringen av LIA.

LIA är en spännande del av utbildningen och ska väljas med omsorg.