Ansökan

Ansökan till kursstarten i augusti 2024 är nu stängd men vi tar fortfarande emot sena ansökningar.

 

 

Skicka in en ansökan här

”Det bästa med den här skolan är att det är en sån otroligt stor variation i det man får lära sig”

Behörighet till yrkeshögskolan

I 3 kap 1 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (SFS 2011:110) anges att behörig att antas till utbildningen är den som

  1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
  2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
  3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
  4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått

slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

Du kan läsa mera om behörighet på Yrkeshögskolans hemsida.

Urval av behörig sökande

Alla sökande som uppfyller kraven för grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper kommer att kallas till arbetsprov.

Fastställande av behörighet

Genomförande och dokumentation av behörighetsprocessen

Genomförande och dokumentation av behörighetsprocessen:

Grundläggande: Gymnasieutbildning med minst 2250 godkända poäng.

Uppnår man ovanstående är man behörig till utbildningen.

Urvalsgrunder och urvalsprocess

Alla sökande som uppfyller kraven för grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper kallas till arbetsprov.

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska de sökande rangordnas enligt nedan angivna urvalsgrunder.

BETYG

Naturbruksprogram inriktning hästsport för sökande till sadelmakare inom hästsport.

Fordonsprogram för sökande till bilsadelmakare

Hantverksprogram med inriktning sadelmakare.

Dessa program ger 5 poäng extra för respektive inriktning

Arbetsprov

Arbetsprovet innebär att den sökande efter instruktion får utföra ett enklare läderarbete.

Arbetsprovet bedöms och kan ge max 25 poäng.

Provet bedöms avseende den hantverksmässiga kvaliteten hos slutprodukten, dels avseende den sökandes förmåga att ta emot instruktioner och omsätta dessa i praktisk handling. Arbetsprov utförs på Sadelmakeriskolan i Tärnsjö och är obligatoriskt. .

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen

ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

.

GENOMFÖRANDE OCH DOKUMENTATION AV URVALSPROCESSEN

De icke behöriga kommer tas upp under punkten ”icke behöriga/fri prövning”. Anser

ledningsgruppen att det finns fakta och skäl att gå vidare till urval tas beslut om detta.

Alla behöriga går vidare till urval och poängsätts enligt nedan:

Poängsättning för särskilt gymnasieprogram.

Poängsättning för övrig utbildning enligt ledningsgruppens regelverk.

Poängsättning för arbetsprov.

Sammanräkning av poäng för respektive inriktning (hästsport respektive bilsadelmakeri)

Vid flera sökande än antalet platser kommer den som har högst poäng att komma in som nummer 1 osv.

Besked till de som antagits till utbildningen lämnas per mail . Samtidigt som  praktisk information skickas ut inför skolstart.

Besked sänds även till de som inte antagits till utbildningen.

Allt dokumenteras och sparas för framtiden.

Handverktyg i utbildningen

Studerande föredrar oftast att ha egna handverktyg. Handverktyg i låda kan köpas på skolan till självkostnadspris.

Om den studerande inte önskar köpa verktygslådan så går det bra att låna dessa verktyg under utbildningstiden med undantag för vissa lärverktyg. (c:a 500-700:-)

Övriga kostnader

som kan tillkomma under utbildningen  är om du som studerande väljer en LIA-plats långt bort från studieorten då kan det tillkomma kostnader för resor eller dubbelt boende.