Kursplan Selkunskap

5 YH-poäng, 1 vecka

Mål för kursen

Kursen ska ge kunskap om olika selar.
Kursen ska ge kunskap om användningsområden för selar.
Kursen ska ge kunskap om säkerhetsaspekt för selar i tillverkningsprocessen.
Kursen ska ge kunskap om selars konstruktion och materialval.

Innehåll

Skriftlig och muntlig information om olika typer av selar och dess användningsområden. Tömkörningens betydelse för hästens utbildning. Selens anspänning i de olika disciplinerna. Säkerhet och konstruktion. Materialval för seltillverkning. Skillnaden mellan svensk åksele och europeisk sele.

Genomförande

Teoretisk undervisning i lektionssal.
Studiebesök i stall där påselning av häst utförs, under 3-4 timmar.