Kursplan Projektarbete för bilsadelsmakare

10 YH-poäng, 2 veckor

Mål för kursen

Kursen ska ge kunskap om förberedelse och inköp av material för ett specifikt hantverksarbete.
Kursen ska ge kunskap om utförande av specifikt hantverksarbete.
Kursen ska ge kunskap om att redovisa ett utfört hantverksarbete där materialförteckning, utförande av arbetet, använda tekniker i arbetet, problemställningar och problemlösningar.

Innehåll

Utföra ett hantverksmässigt arbete inom bilsadelmakeri. Lösa problem som uppstår under arbetets gång, problemlösning kan ske tillsammans med instruktör eller med egna lösningar. Projektet ska sammanställas i text och bild där arbetsgången och problemlösningar finns med. Det hantverksmässiga arbetet bedöms tillsammans med den skriftliga dokumentationen.

Genomförande

Projektarbetet utförs enskilt av den studerande i skolans verkstadslokaler, fotografering under arbetets gång, eventuellt studiebesök på företag. Sammanställning av projektet i text och bild.