Kursplan Sadelkunskap

Engelsk sadel, 5 YH-poäng, 1 vecka

Mål för kursen

Kursen ska ge kunskap om sadeltyper för olika användningsområden.
Kursen ska ge kunskap om sadelns uppbyggnad och olika delar.
Kursen ska ge kunskap om säkerhetsaspekter för sadel.
Kursen ska ge kunskap om materialval för sadeltillverkning.
Kursen ska ge kunskap om sadelinpassning teoretiskt.
Kursen ska ge kunskap om sadelrelaterad utrustning.

Innehåll

Skriftlig och muntlig information om olika typer av sadlar och användningsområden. Samt den engelska sadelns olika modeller och uppbyggnad. Materialval inom sadeltillverkning samt säkerhetsaspekter.
Sadelinpassning teoretiskt samt en praktisk lektion i stall. Information om sadelns historia och ändamål. Sadelbommar och sadelbossor. Hästens exteriör. Information om tävlingsreglemente. Sadelrelaterade utrustning.

Genomförande

Teoretisk och muntlig undervisning i lektionssal. Besök i stall där sadelinpassning på häst sker i grupp.