Kursplaner för Sadelmakare inom hästsport

645 YH-poäng, 3 år

Sadelmakeri A, Grundkurs teknik – 90 YH-poäng, 18 veckor

Sadelmakeri B, Grundkurs – 70 YH-poäng, 14 veckor

Sadelmakeri C – 250 YH-poäng, 50 veckor

Läderkunskap – 5 YH-poäng, 1 vecka

Garvningskunskap – 5 YH-poäng, 1 vecka

Selkunskap – 5 YH-poäng, 1 vecka

Sadelkunskap, Engelsk sadel – 5 YH-poäng, 1 vecka

Småföretagande – 15 YH-poäng, 3 veckor

Examensarbete Sadelmakare inom hästsport – 40 YH-poäng, 8 veckor

LIA 1 (lärande i arbete) – 40 YH-poäng, 8 veckor

LIA 2 (lärande i arbete) – 40 YH-poäng, 8 veckor

LIA 3 (lärande i arbete) – 40 YH-poäng, 8 veckor

LIA 4 (lärande i arbete) – 40 YH-poäng, 8 veckor