CSN och kostnader

CSN Studiemedel

Sadelmakare (3 år) Yrkeshögskoleutbildning

Utbildningen Sadelmakare 43 veckor/år. För utbildning på Yrkeshögskola motsvarar 5 YH-poäng en veckas heltidsstudier. 23 veckor vårtermin (115 YH-poäng), 20 veckor hösttermin (100 YH-poäng).

5 YH-poäng/vecka

Läs mer på CSNs hemsida.

Kostnader för material under utbildning

Ingen undervisningsavgift tas ut på denna utbildning.

Den studerande betalar material till egna produkter. Kostnaderna kan variera beroende på vad den studerande önskar tillverka. Kontakta skolan så kan vi ge mer information på specifika produkter.