VI har ett fåtal platser kvar !
Ansök senast 10 april 2018 för kursstart augusti 2018.
Här hämtar du blanketten för ansökan under ansökningstid.

Grundläggande behörighet

Kraven för grundläggande behörighet är gemensamma för alla YH-utbildningar. Du har grundläggande behörighet om du uppfyller något av följande:

  1. Du har slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan med lägst betyget Godkänt på minst 2 250 gymnasiepoäng.
  2. Du har slutbetyg från en gymnasial vuxenutbildning med lägst betyget Godkänt på minst 2 250 gymnasiepoäng.
  3. Du har svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 eller 2.
  4. Du har praktisk erfarenhet eller andra omständigheter som ger förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.
  5. Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.

Du kan läsa mera om behörighet på Yrkeshögskolans hemsida.

Särskilda förkunskaper

Uppnått betyget godkänd, G, eller 3 i Matematik A i gymnasieskola eller vuxenutbildning. Vid studier enligt Gy 11 krävs lägst betyg E i kurs Matematik 1 a, 1 b eller 1 c.

Uppnått betyget godkänd, G, eller 3 i Engelska A i gymnasieskola eller vuxenutbildning. Vid studier enligt Gy 11 krävs lägst betyg E i kurs Engelska 5.

Minst 8 månaders yrkeslivserfarenhet (heltid) styrkt med arbetsgivarintyg. Har du arbetat deltid så räknar vi om det till heltid. Därför vill vi ha intyg från arbetsgivare där det anges antal timmar eller vid deltidsarbete vilken tjänstgöringsprocent ditt arbete omfattat.

Urval av behörig sökande

Alla sökande som uppfyller kraven för grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper kommer att kallas till arbetsprov.

Tillägg gymnasieprogram

Godkänt slutbetyg från något av följande gymnasieprogram ger max 5 poäng:
Naturbruksprogram inriktning hästsport för sökande till sadelmakare häst.
Fordonsprogram för sökande till bilsadelmakare.
Hantverksprogram.

Tidigare utbildning

Max 15 poäng, 0,5 poäng/vecka av heltidsstudier

Examen eller intyg från övrig utbildning inom läder eller annat hantverk* av liknande karaktär.
Examen eller intyg från eftergymnasial utbildning inom hästsport för sökande till sadelmakare hästsport.
Examen eller intyg från eftergymnasial utbildning inom bil/fordon för sökande till bilsadelmakare.

*Med hantverk avses ”produktionssätt som utförs för hand och där det färdiga resultatet i hög grad är beroende av hantverkarens yrkeskunskap och individuella förmåga”.

Yrkeslivserfarenhet

Max 30 poäng totalt

Urvalspoäng för yrkeslivserfarenhet kan erhållas i tre kategorier:

  1. Yrkeserfarenhet inom hantverksyrke (definition se ovan). 4 poäng/ år. Max 10 poäng.
  2. Yrkeserfarenhet inom kundområdet – hästsport för sökande till sadelmakare häst, bil/fordon för sökande till bilsadelmakare. 4 poäng/år. Max 10 poäng.
  3. Allmän yrkeserfarenhet – arbetslivserfarenhet utan särskild relevans för yrket/utbildningen. 2 poäng/år. Max 10 poäng.

Har du längre yrkeserfarenhet inom kundområde (2) än 2,5 år överförs poäng till kvoten för allmän yrkeserfarenhet.

Arbetsprov

Max 25 poäng

Arbetsprovet innebär att den sökande efter instruktion får utföra ett enklare läderarbete. Arbetsprovet bedöms sedan dels avseende den hantverksmässiga kvaliteten hos slutprodukten, dels avseende den sökandes förmåga att ta emot instruktioner och omsätta dessa i praktisk handling.

Rangordning

Högsta poäng för inriktning Sadelmakare inom hästsport får plats nr 1, därefter nr 2 osv.
Högsta poäng för inriktning Bilsadelmakare får plats nr 1, därefter nr 2 osv.

Besked till sökande

Besked till antagna och reservplats till utbildning sker inom en vecka efter urval och rangordning
Besked till ej behöriga till utbildning sker inom en vecka efter behörighetsbedömning.

Handverktyg i utbildningen

Studerande föredrar oftast att ha egna handverktyg. Handverktyg i låda kan köpas på skolan till självkostnadspris.

Om den studerande inte önskar köpa verktygslådan så går det bra att låna dessa verktyg under utbildningstiden.