Ledningsgrupp Yh-utbildning Sadelmakare:


Tomas Hansson, representerar Heby Kommun Utbildningsväsendet. Ordförande.


Lars Saverman, representerar Yrkeslivet. Bilsadelmakare Örebro (Kalles Bilsadelmakeri). Vice ordförande.


Märta Bring, representerar Yrkeslivet. Tapetserarmästare Uppsala (Luthagens Möbelatelje).


Nicklas Larsson, representerar Yrkeslivet. Sadelmakare i Kinna.

(Bild saknas)
Jonas Wallo, representerar Yrkeslivet. Tärnsjö Garveri AB

(Bild saknas)
Lena Arvidsson, representerar Yrkeslivet. Volvo Cars, Göteborg.

(Bild saknas)
Mikael Olsson, representerar Sadelmakeriskolan Utbildningsansvarig.


Anna Byström, representerar Universitet / Högskola. SLU Uppsala.

(Bild saknas)
Runa Nord  studeranderepresentant för inriktning hästsport.

.

Adjungerande i Ledningsgruppen:

Hans Ekström, Uppsala.

Torbjörn Lundin, Uppsala.

Ledningsgruppens arbete:

Ledningsgruppen är involverade i antagningsprocessen av de studerande och fattar beslut om den slutliga antagningen. Följer upp att det som finns beskrivet i utbildningsplanen genomförs och att förutsättningar ges för att nå målen. Fattar beslut om utfärdande av examen och eventuellt tillgodoräknande av kunskap till följd av validering. Ledningsgruppen ska även svara för att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs. Ledningsgruppen arbetar för att utbildningen Sadelmakare ska ha både gedigen skolutbildning efter branschens normer samt tillgodose yrkeslivets krav på anställningsbarhet eller eget företagande.

SparaSpara

SparaSpara